• +36 70 455 0708

    Szerzői Jogvédelem

    Azzal, hogy belép a www.invisio.hu honlapjára, elfogadja az alábbi feltételeket: Az invisio.hu honlapon található tartalom az Invisio Web Studio [ “kiadó” ] szellemi tulajdona. Az invisio.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával, történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik! A kiadó elözetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek, Szöveg, Fotó, Audio, Video, Grafika, Adatszerkezet, Struktúra, Eljárás, Program stb … feldolgozása és értékesítése.

    A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után! Tilos továbbá a kiadó elözetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

    Az invisio.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Az invisio.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Az invisio.hu domain név, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az invisio.hu elözetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. Csak egyszerűen kérnie kell és én szívesen adom!